Hamn i Senja

Det er satt opp noen toppanker fra krysset ved hovedveien og rundt hotellområdet. Vi jobber med å utvikle en fører for området.