Kursplan høsten 2021

Senja Klatreklubb arrangerer grunnkurs inne i to deler, som begge må gjennomføres for å kunne delta på brattkortprøven.

Del 1 (topptau) gjennomføres onsdager (kl. 15.30 - 19.00).

Del 2 (led) gjennomføres fredager (kl. 18.00 - 22.00).

Brakkortprøven gjennomføres påfølgende tirsdag (kl. 19.30 - 22.00)

Grunnkurset gir kunnskapen som trengs for å ta brattkort. Dette kreves for å kunne sikre i de fleste klatrevegger i Norge. Brattkort utstedes på bakgrunn av en bestått prøve. Gjennomført grunnkurs gir i seg selv ikke brattkort. Det gis tilbud om å gjennomføre brattkortprøve førstkommende tirsdag etter kurset. Dersom deltakeren ikke består brattkortprøven, vil klubben normalt gi tilbud om å delta på nytt kurs til halv pris, og etter det en ny mulighet til å gjennomføre brattkortprøven.

Ta kontakt med oss på e-post (post@senjaklatreklubb.no) for mer informasjon eller for å avtale tidspunkt for kurs.

Kursdato:

Ikke planlagt